งานแนะนำ

Romrawin Clinic...

เจ้าหน้าที่พยาบาล OR...

ตามโครงสร้างบริษัท..

รายละเอียด

New P Clinic...

นวดหน้า...

12,000

รายละเอียด

MN Clinic...

ผู้จัดการคลินิค...

30,000-35,000+ค่าคอม

รายละเอียด

NYC Clinic...

Sale...

15,000++

รายละเอียด

Vanessa V Clini...

Consultant...

15,000++

รายละเอียด

Aster Clinic...

พนง.ทรีทเมนท์ or...

ตามประสบการณ์

รายละเอียด

งานด่วน

พรเกษม กรุ๊ป...

พนักงานประจำสาขา...

รายละเอียด

ลา กราซ คลีนิค...

ที่ปรึกษาความงาม...

รายละเอียด

บริษัท ซาวน่าอิ...

พยาบาลวิชาชีพ...

รายละเอียด

ราชเทวี คลีนิค...

จนท.ประจำคลีนิค...

รายละเอียด

MN Clinic...

ผู้จัดการคลีนิค...

รายละเอียด

NYC Clinic...

sale...

รายละเอียด

ผลการค้นหา : 57 ตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยแพทย์ ความงาม

ประจำสาขา อุดมสุข และ สาขารัชดา ช่วยอำนวยความสะดวกแพทย์ในการทำหัตการ และ ทำทรีทเมนท์ ดูแลลูกค้าให้ข้อมูล เกี่ยวกับการดูแล หลังการทำหัตถการได้ และทรีทเมนท์ต่างๆได้ สามารถแนะนำ สินค้าและ ทรีทเมนท์ และขายได้ ดูแลห้องทรีทเมนท์และอุปกรณ์ทรีทเมนท์ และ ดูแลสต๊อกสินค้าและยาในส่วนที่รับผิดชอบได้

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 30 ซ. รังสิต-ปทุมธานี 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

2 อัตรา
23 เม.ย. 2562

2. SALE Freelance

สามารถปิดการขาย ศัลยกรรม และ หัตถการความงาม ส่งเข้าสาขาได้ ศัลยกรรมส่ง สาขารัชดา หัตถการส่งได้ทุกสาขา รัชดา รังสิต อุดมสุขและ เพรชเกษม 81

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 30 ซ. รังสิต-ปทุมธานี 1

เงินเดือน : 10%ของยอดขายที่ปิดเข้ามา

10 อัตรา
23 เม.ย. 2562

3. ผู้ช่ว่ยแพทย์ ศัลยกรรม

ประจำสาขารัชดา ดูแลเคสผ่าตัดทำศัลยกรรม ก่อนและหลัง ช่วยแพย์ในห้องผ่าตัด ดูแลห้องผ่าตัด ดูแลเครื่องมือผ่าตัด ความสะอาดฆ่าเชื้อ สามารถช่วยทำทรีทเมนท์ได้

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 30 ซ. รังสิต-ปทุมธานี 1

เงินเดือน : 15000-20000

1 อัตรา
23 เม.ย. 2562

4. เจ้าหน้าที่พยาบาล OR (ผู้ช่วยศัลยแพทย์)

- ดูแลจัดเตรียมความพร้อมของลูกค้าก่อนการผ่าตัด เข้าช่วยเหลือแพทย์ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อให้พร้อมสำหรับใช้งาน - จัดเตรียมอุปกรณ์เตียงผ่าตัดและเตียงผู้ป่วยพักฟื้น ดูแลและบริการลูกค้าในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด เพื่อให้ลูกค้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย - ประเมินความต้องการของผู้ป่วย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ติดตามเฝ้าระวังอาการข้างเคียง บันทึกรายงานอาการต่างๆ - การให้ยาลูกค้าในช่วงพักฟื้น รายงานผลให้แพทย์ทราบ ดูแลสต๊อคยา และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในส่วนงานต่างๆ - สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ เป็นผู้ข่วยแพทย์ในการผ่าตัดหัตถการต่างๆ ช่วยเหลือและดูแลผู้รับบริการตามแพทย์สั่ง - อบฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งช่วยแพทย์ทำความสะอาดอุปกรณ์ รวมทั้งจัดเก็บ อัพเดตรายการเสมอ - ดูแลคนไข้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ให้คำแนะนำคนไข้ได้ - สามารถล้างแผล ทำแผล ตัดไหมได้ อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ในการทำหัตการพิเศษ - ให้คำปรึกษาในเคสต่างๆ อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - มีใจรักในการบริการ ปฏิบัติงานตามขอบเขตและจรรยาบรรณของวิชาชีพ - อดทนต่อแรงกดดันสูง ขยัน อดทน - จัดเวร สำหรับเข้าเคส ต้องหยุดสลับกัน - สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว (ต้องมีผลตรวจเลือด กับผลตรวจสุขภาพ ตอนเริ่มงาน)

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

5 อัตรา
23 เม.ย. 2562

5. ตำแหน่ง Consultant ที่ปรึกษาด้านความงาม

1. ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
2. นำเสนอขายคอร์สและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
3. ติดตามและแจ้งผลการรักษาให้กับผู้มาใช้บริการ
4. โน้มน้าวและต่อยอดการเสนอขายคอร์สแหละผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

10 อัตรา
23 เม.ย. 2562

6. ตำแหน่ง Therapist / พนักงานทรีตเม้นท์ ประจำคลินิก

1. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ 2. บริการลูกค้าแนะนำคอร์สและทรีตเม้นท์ 3. ทำทรีตเม้นท์ และให้คำแนะนำหลังการรักษา 4. มีการอบรมให้ก่อนปฎิบัติงานจริง

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

10 อัตรา
23 เม.ย. 2562

7. Data Analyst

1. ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การตลาดและยอดขายเพื่อดูแนวโน้ม โอกาสและความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตลาด 2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและการขายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการขาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

8. Marketing Admin

- จัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูลของฝ่ายการตลาด - ประสานงานกับหน้าร้าน เพื่อจัดส่งเอกสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย - จัดทำรายงานของแผนก

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

9. Brand Manager / Marketing Manager

- Develop marketing plan, Short term and long term for the assigned brand or product group which are in line with corporate strategy and directions. - Implement approved strategic marketing plan including marketing mix. - Assisting with product development, pricing , packaging and new product launches as well as developing new business opportunities. - Planning and execution of all communications and media actions on all channels, including online and social media. - Self development to keep up changing market environment. - Planning and execution for sales distribution channels.

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

10. Business Development Manager

1. สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 2. วางแผนและดำเนินการเรื่องการขยายสาขาใหม่ 3. วางแผนและดำเนินการในการเพิ่มยอดขายให้แก่สาขา

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

11. PR Manager

1. Responsible for PR activities.

2. Initiate PR strategy & planning both online & offline. 

3. Manage PR Agency

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

12. Event Manager

1. วางแผนการจัดงาน Event และคิดรูปแบบกิจกรรม (Year Plan) 2. บริการจัดการ และควบคุมการจัดงาน Event ที่สาขา และพื้นที่ต่างๆ

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

13. Sale Director

- กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์การขายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - บริหารทีมขาย และประสานงานกับการตลาด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - บริหารรายได้ กำไร และงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

14. Graphic Designer

- ออกแบบ Artwork

- ออกแบบ Packaging กลุ่ม Skincare และ Make up

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

15. Media Marketing

- ดูแลสื่อ ทั้ง ISM, OSM และ OOH

- จัดหาพื้นที่สำหรับ Media

- ประสานงานกับ Supplier

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 321/36 ถนนนางลิ้นจี่ซอย 7 ช่อง นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์

3 อัตรา
23 เม.ย. 2562

ค้นหางาน

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมคนในวงการผิวหนังและศัลยกรรม

ติดต่อเรา

21/2 Soi Phaholyothin 37,Phaholyothin Rd.,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND
Phone : 081-172-9775 / 02-930-1031
Email: [email protected]
Fax : 02-513-5922
Working Time: (11.00-18.00)

Copyright © Jobforclinic.com 2018